Kezdőlap
https://ingatlankozvetitotanfolyamok.hu/

Részlet az ingatlanközvetítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 814 01
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ingatlankezelő
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:  –
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 óra
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: -
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: 52 814 01Társasházkezelő szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépülésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5243 Épületgondnok Ingatlankezelő
 
 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
Az ingatlankezelő a jövedelemtermelő ingatlanok kezelésével, az kezelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével, továbbá hasznosítási, befektetési célú tanulmányok készítésével foglalkozik, javaslatot tesz a befektető céljának leginkább megfelelő hasznosítási változat bevezetésére.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 
  tervajánlatokat készíteni az ingatlan fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére, felújítására
  karbantartási, üzemeltetési feladatokat ellátni
  irányítani és ellenőrizni a tervezett munkákat
  kapcsolatot tartani bankkal, hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bérlőkkel, tulajdonosokkal
  ingatlanbefektetési, hasznosítási tanácsadást végezni
  hasznosítási terveket, bérleti javaslatokat készítni
  megtérülési számításokat végezni
  ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni
  ingatlanpiaci elemzést készíteni
  ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani
 
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 814 01 Társasházkezelő szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11480-12 Ingatlankezelő feladatai
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A jelölt által - a valóságban létező üzleti ingatlanra vonatkozó, hozamszámításon alapuló - legalább két új hasznosítási javaslatot tartalmazó - szakvélemény benyújtása
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11480-12 Ingatlankezelő feladatai írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlankezelő prezentáció
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott hasznosítási változatokat, a javasolt hasznosítás előnyeit, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlankezelés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

 
OKJ-s ingatlanközvetítő tanfolyam Budapesten és országosan, OKJ-s ingatlanközvetítő képzés Budapesten és országosan, OKJ-s ingatlanközvetítő oktatás Budapesten és országosan, Hétvégi oktatás; Havi részletfizetés; A külföldi munkavállalást segítő Europass bizonyítvány...